Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ valamint a Kaposvár Nádasdi utcai inert hulladéklerakó üzemeltetési feladatait látja el, a tulajdonossal kötött üzemeltetési szerződés alapján.

Az üzemeltetés a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben illetve a vonatkozó jogszabályokban, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási helyi rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közigazgatási területén (Kaposvár és 116 település) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenységét. A Társulással kötött szerződés alapján ellátjuk szerződésben meghatározott hulladékgyűjtési, valamint a hulladékkezelő létesítmények üzemeltetési feladatait. Rendszeresen begyűjtjük, szállítjuk és ártalmatlanítjuk a lakossági, intézményi és közületi kommunális hulladékot. Ellátjuk az újrahasznosítható hulladékok gyűjtését, kezelését, feldolgozásra való előkészítését. Üzemeltetjük a hulladékudvarokat, és vállaljuk egyéb közszolgáltatási jellegű hulladékok konténeres szállítását is.

A telepen az alábbi főbb hulladékáramok kezelése történik:

  • a szelektíven gyűjtött lakossági és részben intézményi hulladékból a hulladékválogató műben hasznosítható frakciók (papír, műanyag, rétegelt anyagok – pl. kompozit anyagú italos dobozok –, fémek, üveg) szétválogatása, majd a nem hasznosítható rész a mechanikai válogatóműben kerül további válogatásra.
  • a vegyes hulladékból a mechanikai válogatóban a hasznosítható fémtartalom (mágnesezhető és nem mágnesezhető frakciók) és a nagy fűtőértékű könnyűfrakció (RDF) leválasztása, a maradék hulladék depónián történő lerakása
  • a szelektíven gyűjtött szerves hulladékok komposztálása.

A fenti technológiai részfolyamatok az alábbi létesítményekben kerülnek megvalósításra:

  • Hulladék válogatómű;
  • Mechanikai előkezelő;
  • Komposztáló;
  • Lerakó
  • A kezelési technológiához szükséges egyéb létesítmények (szociális és üzemviteli épület; gépszín, javítóműhely; gépjármű- és konténermosó; parkoló; üzemanyagtároló- és kiszolgáló kútoszlop; abroncsmosó; hídmérleg és portaépület)

A hulladékot ártalmatlanítási díj ellenében vesszük át.

Kaposvár városból beszállított biológiailag lebomló (EWC 20 02 01) hulladékot kaposvári lakcímmel rendelkező lakos legfeljebb 1000 kg/háztartás/év mennyiségig, egy vagy több alkalommal térítésmentesen beszállíthat. Olyan anyagok átvételére, amelyhez a hulladéklerakó nem rendelkezik hatósági engedéllyel (mint pl. veszélyes hulladékok), az üzemeltető nem kötelezhető.

A beszállított hulladék mennyiségét a hídmérleghez szerelt számítógépes nyilvántartásba rögzítjük és regisztráljuk. A beszállított hulladék súlyát, származási helyét, fajtáját (az eltérő ártalmatlanítási díjak szerinti bontásban) bizonylatoljuk, ellenőrizzük, és erről nyilvántartást vezetünk.

A szervezett hulladékgyűjtésből származó hulladék fogadását munkaidőben, munkanapokon nyitvatartási időben biztosítjuk. Munkaszüneti napokon előzetes bejelentés alapján fogadjuk a hulladékot.

Ipari üzemek, kisüzemek és egyedi beszállítók hulladékainak (termelési hulladékainak) átvétele mérlegjegy ellenében történik, és beszállítói szerződéshez kötött.

 

Weboldala: http://www.khg.hu

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2009. évi CXXII. törvénynek megfelelően az alábbi elérhetőségen teszi közzé közérdekű adatait: