Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Kapos Holding

Köszöntő

Tisztelettel köszöntjük a látogatókat a Kapos Holding Zrt. weboldalán. Társaságunk 2011. január 1-én kezdte meg működését azért, hogy a városlakókkal együtt megvalósítsunk egy élhető és vonzó várost. Egy olyan Kaposvárt, melynek része a tiszta környezet, az egészséges ivóvíz, a távfűtés és lakhatás biztosítása, a gördülékeny tömegközlekedés, a minőségi szabadidős lehetőségek, a testi és lelki megújulás a városlakók és vendégek érdekében, információk első kézből, széles áruválaszték, kényelmes vásárlás, és az árak alacsonyan tartása.

Mindez közös érdekünk.

Célunk, hogy magasabb színvonalú szolgáltatásokat, egyszerűbb és kényelmesebb ügyintézést biztosítsunk a kaposváriaknak.

Kapos Holding Zrt., közös érdekünk!

Gombos Attila, a Kapos Holding Zrt. elnök- vezérigazgatója

Cégtörténet

2010. december 9-i ülésén Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányításának megszervezésére holding társaságot alapít. 2011. január 1-i hatállyal létrejött a KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt. azzal a céllal, hogy a cégeknél fellelhető és kiaknázható hatékonysági tartalékokat a csoportszerű működésben rejlő lehetőségekkel életre hívhassa.

Egy olyan vagyonkezelő cég jött létre, amely a közös projekt szintű beszerzési és közbeszerzési rendszernek, gazdasági vezetésnek, számlakezelésnek, kontrollingnak, informatikai rendszernek, ügyfélszolgálatnak köszönhetően hatékonyabb működésre képes, mint a tagvállalatok önállóan. Az átalakítás után egy tőkeerős társaság jelent meg a piacon, mely az elmúlt évek során jelentősen terjeszkedett és növelte szolgáltatásainak körét.

A KAPOS HOLDING működés stratégiájának alapja a későbbiek során is az, hogy folyamatainkat, megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberekkel, alacsony kockázatok mellett, költséghatékonyan végezze.

A KAPOS HOLDING Vezetése azt a döntést hozta, hogy eddigi működése tapasztalataira építve, érdekelt feleinek elvárásai szerint, valamint a további célkitűzések elérése érdekében 2016-ban működésirányítási rendszert vezet be.

Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti működéssel, folyamataink minitorozásával, és fejlesztésével is növelni kívánjuk vevőink, partnereink bizalmát.

Társaságunk vezetősége Működéspolitikájában fogalmazza meg a KAPOS HOLDING Zrt. minőségügyi alapértékeit.

Küldetésünk

Küldetésünk 3 alappillére: a gazdaság, a város és a tagvállalatok fejlesztése.

Fontos, hogy a holding a kaposvári gazdasági élet egy meghatározó szereplője legyen. Létrehozása jelentős megtakarításokat eredményez. Az egységes működés olcsóbb. A városnak így évről évre kevesebb önkormányzati támogatást kell nyújtania a közszolgáltató cégeknek. Ehhez új piacokat kívánunk szerezni és növelni. Így a szolgáltatások színvonala kielégíti a lakosság egyre növekvő és változó igényeit. A város dinamikus fejlődése mindenki számára kiemelkedően fontos. Ennek érdekében szeretnénk, hogy a holding a Dél-Dunántúlon megkerülhetetlen, jelentős erővel bíró gazdasági társaság legyen.

Tevékenységünkben kiemelt feladatként szerepel a tulajdoni érték növelése, az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem, az egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények garantálása.

Mindent megteszünk azért, hogy Kaposvár az ország egyik legolcsóbb nagyvárosa lehessen!

Stratégiai célkitűzések, előnyök

Elsődleges cél: hogy megvalósuljon Kaposváron az ügyfelek megbízható minőségi kiszolgálása, egy eredményes, gazdaságos és hatékony működés. Ehhez elsősorban hatékonyabb pénzgazdálkodás szükséges, ami a központosított pénzügyi menedzsment működésével érhető el.

A holding pénzügyi piacon való egységes fellépést, és előnyösebb pozíciót biztosít tagjai számára. A tagvállalatok feletti tulajdonosi kontroll erősödésével közép- és hosszú távon a gazdálkodás takarékosabbá válik, a pénzügyi fegyelem megerősödik, ami forintban is kifejezhető többlet-megtakarításokhoz vezet. Az erősödő tulajdonosi szemlélet ugyanakkor segíti a tulajdonosi szándékok és elképzelések határozottabb érvényesítését is. A jelenlegi, személyorientált irányítási rendszer egyszerűbb, átláthatóbb, strukturálisan megalapozottabb lesz. Az erőforrások effajta ésszerű beosztása nem csupán a költségtakarékosság szempontjából elengedhetetlen. Növeli a hatékonyságot is, hiszen a holding kialakítása lehetővé teszi az önkormányzati körbe tartozó vállalatok egységes arculatának és fogyasztói kommunikációjának kialakítását is. Ez nem csupán támogatja a korszerű városmarketinget, gazdasági erőt is rejt magában.

Az egységes fellépésből adódó előnyöket ugyanis a holding szolgáltatóinak versenyeztetésével lehet nyerni, továbbá a tagvállalatok közötti intenzívebb kommunikáció segíti az új üzleti kezdeményezések elindítását, a kínálkozó piaci lehetőségek kiaknázását is, hiszen a nagyobb vállalatcsoport-méret javítja a csoport tőkeszerzési, forrásbevonási lehetőségeit.

Javul a vállalatcsoporton belüli koordináció és kommunikáció is, ami által a városstratégiához kapcsolódó és/vagy csoportszintű kezdeményezések könnyebben megvalósíthatók, az intézkedések pedig egyszerűbben kivitelezhetőkké válnak.

Mindezek együttesen természetesen a szolgáltatások színvonalának emelkedését is eredményezik, amely által nő a cégek versenyképessége is.
Fontos továbbá, hogy mindezekről a lakók is értesüljenek és kihasználhassák minden előnyét. Ennek érdekében a négy legnagyobb társaság közös ügyfélszolgálatot nyit meg július 4-én.

Összegzésképpen elmondható, hogy a holding kialakítása mindezek révén növeli Kaposvár hitelét és üzleti vonzerejét, ami a várost követendő példává teheti más magyarországi települések számára is!

1pluszplusz.jpg

Szervezeti felépítés

Elnök-vezérigazgató: Gombos Attila, tel: (82) 527-710, e-mail: titkarsag@kkh.hu

Felügyelőbizottság tagjai:

  • Kovács Katalin Felügyelő Bizottság elnöke
  • dr. Pintér Rómeo Felügyelő Bizottság tagja
  • Dr. Giber Vilmos Felügyelő Bizottság tagja
  • Torma János Felügyelő Bizottság tagja

Társaság adatai

A társaság 
Cégneve:Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve:Kapos Holding Zrt.
Angol nyelvű elnevezése:Kaposvár Utility Holding Co.
Német nyelvű elnevezése:Kaposvar Stadtwerke AG.
Székhelye:7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Telefonszáma:(82) 310-000
Fax.:(82) 527-718
Alapítás időpontja:2010.12.09
Alapítói:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cégjegyzékszáma:14-10-300273
Számlavezetője:OTP Bank Nyrt
Adószáma:23084650-2-14
KSH-száma:23084650-6420-114-14